Turkish Leather com web...
Tasarım Teşvik Tebliği...
4202 Gtipli Ürünlerde...
Saraciye Sektörünün Belgeli...
DETAY Deri Ürünleri Tasarım...
Mosshoes Eylül 2017
AYMOD Ekim 2017 Toplu Katılım
İhracatta Hedef Ülkeler
Turkish Leather com web portalı açılıyor

 2020 yılında Global olarak yaşanan Covid 19 pandemisi; yaşadığımız yüzyılı yeniden şekillendirmiş, yeniden kurulan dünya düzenini, ticaret araçlarını, trendleri, nihai tüketici alışkanlıklarını farklılaştırmış, dünyayı; topyekun “Dijital Çağ” a adına uygun bir hızda getirmiştir. 

Ülkemiz sanayisi;  pandemi sürecinde de üreterek, çalışarak, ihracat yaparak dünya üzerindeki varlığını sürdürmüştür.

Lokomotif kurumlarımızdan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), bu zor dönemde farklı stratejiler üretmeye ve bunları uygulamaya devam etmiştir.

Bir yandan Dijital Ur-Ge Projesi’ni yürüterek sektör firmalarının dijital altyapısını ve uluslararası rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüş, diğer yandan da Web Portal Projesini yürüterek sektörümüze dijital pazarlama faaliyetini aşılamaya ve hız katmaya çalışmıştır.

www.turkishleather.com alan adı ile hazırlanan web portal sitesi ile; yurt dışındaki alıcılar ile üreticilerimizi bir araya getirip aralarında iş bağlantıları kurmalarını sağlayarak, deri ve deri mamulleri sektörümüzün global pazardaki rekabet gücünü yükselterek daha büyük pay almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 - Kolay arama özelliği,

 - Etkin ve basitleştirilmiş filtreleme imkânı,

 - Arz-talep doğrultusunda uygun firma eşleştirmelerinin yapılması,

- Alıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ürün veya firma bazlı listeleme yapma olanağı,

 - Üretici/Satıcı firmalara dijital ortamda firma tanıtımlarını yapabilme imkânı,

- B2B toplantılar düzenlenmesi imkânı,

- Online video konferans yöntemiyle toplantı organizasyonu yapabilme imkânı

 

Sağlanan Web Portal da  deri ve deri mamulleri sektörü;

-Ayakkabı

-Saraciye

-Deri/Kürk Giyim

-Tabakhane

Olarak 4 ana başlıkta sınıflandırılarak temsil edilmektedir.

Üyelik oluşturacak firmalarımıza, faaliyet gösterdikleri alanlara uygun başlık altında kendi üyeliklerini yaratma imkânı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda projenin pilot katılımcıları olarak ilk aşamada;

*Sektörümüzde faaliyet gösteren ve son iki yıl içerisinde fiziksel olarak deri ve deri mamulleri sektörü özelinde birliklerimiz tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmiş olan uluslararası fuarlara katılan firmalar,

*Birliklerimiz tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyetlerine katılan firmalar,

*Hali hazırda sektörümüz özelinde faaliyetlerine devam eden İBGS Ur-Ge projelerinin katılımcı firmaları

*Sektörümüz özelinde faaliyet gösteren Türkiye Ticaret Merkezi’nin mevcut katılımcı firmaları

talep etmeleri halinde web portalına 15 Şubat 2021 tarihine kadar (kayit@turkishleather.com)

 e-posta adresini kullanarak kayıt talebi gönderebilirler.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, bahsi geçen Web Portal Sitesi’nin www.turkishleather.com linki üzerinden 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle ilk yayınına başlayacak ve ardından da portal lansmanı yapılarak belirlenecek hedef ülkelerdeki tüm deri ve deri mamulleri sektörüne tanıtılacaktır.

Konu ile ilgili olarak derneğimizle temasa geçebilirsiniz.