Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Tüzük
İlkelerimiz
Etik Değerlerimiz
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Denetim Kurulu Üyelerimiz
Başkanlarımız
Belgelerimiz
İlkelerimiz

SEVGİ: Sevginin paylaştıkça çoğalan, kişiler arası bağları güçlendiren ve özveri gerektiren karşılksız bir duygu olduğuna inanırız.

SAYGI VE SAYGINLIK: Saraciye sıfatını ve gerekliliklerini üzerimizde taşıyan vizyonumuzla, insanın kendisine ve çevresine verdiği değerin bir ifadesi olarak sahip olduğumuz Saygı ve Saygınlığın önemine inanırız.

SABIR: Başarıya ulaşmak için gidilen yolda karşılaşılan olumsuzluklara sabır gösterilerek elde edilen değerlerin korunduğuna inanırız.

OBJEKTİFLİK: Farklılıkların zenginliğimiz olduğuna inanarak kişilerarası din, dil, renk, cinsiyet mezhep ayrımı yapmadan önyargılardan kaçınırız.

ADALET veya EŞİTLİK: Üyelerimiz arasında dil, din, renk, mezhep vs… çeşitli farklılık ayırımlarından uzak kalarak kişilere ve kurumlara karşı dürüst ve adil bir şekilde davranırız.

DÜRÜSTLÜK: Dürüstlüğün sadece toplumsal değil uluslararası bir değer olduğu inancımızla sektörümüz ve derneğimiz adına yapılacak bütün çalışmalarda güveni zedeleyecek yaklaşımlardan kaçınırız.

SORUMLULUK: Derneğimiz, ülkesinin ve sektörünün çıkarlarını gözetmekle sahip olduğu sorumluluğu,  çevresine ve toplumuna karşı sorumluluğu ile birleştirerek çalışmalarında bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.

AHLAKLI OLMAK: Ülkemizin Toplumsal değerlerini gözeterek ahlak kuralları çerçevesinde başarıya, imza atmayı hedefleriz.

GİZLİLİK: Çalışmalarımızda gizlilik esas teşkil eden konularda gereken hassasiyeti gözetir ve özellikle üyelerimize ait bilgilerin korunması hususunda dikkatli davranırız. Kişilerarası iletişime önem veren politikamızla birlikte bilgi paylaşımını saklı tutarız.

SADAKAT ve AHDE VEFA: Gelişmemize maddi manevi katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, kurumlara ve kişilere şükranlarımızı bir borç biliriz.

GİRİŞİMCİLİK: Hızla değişen ve küreselleşen dünya ile birlikte yeniliğe ayak uydurmanın önemini gözeterek İnovasyon Hareketini destekler nitelikte girişimciliği ekonominin temel değerlerinden sayarız.

BİRLİKTELİK: Yapılan bütün çalışmalarda her türlü fikir ve düşünceyi değerlendirerek ‘BEN’ değil ‘BİZ’ düşüncesi ile hareket etmenin birlikten kuvvet doğurduğuna inanırız.

KATILIMCILIK: Üyelerimizin alınan karar ve yapılan çalışmalara katılımı demokratik kararların alınması açısından çok önemlidir.
Her türlü fikir ve görüşü ‘Uzlaşma Kültürü’ ve ‘Mantık’ çerçevesinde değerlendirir, sektörümüzün menfaatini gözeten kararlar alırız.

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI: SSD, insan zekasının, entellektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkardığı mal ve hizmetlere, ticari markalara, endüstriyel tasarımlara, bilimsel ve teknolojik buluşlara, müzikten edebiyata kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki tüm fikri ve sinai mülkiyet haklarına saygılıdır. Bu hakların korunması konusunda ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket eder.

KAYITLARIN TUTULMASI: Kayıtların ihtiyaçlara, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde tutulmasını, saklanmasını ve usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak amacıyla çalışılmaktadır.

Derneğimiz, gerekli evrak ve kayıtların tutulmasında gereken hassasiyeti göstermektedir.

EĞİTİME ÖNEM VERMEK: Saraciye Sanayicileri Derneği olarak ‘Eğitim’in her sektörde her alanda olduğu gibi vazgeçilmez bir değer olduğu inancıyla Eğitim Kurumlarımıza önem veriyor, Saraciye sektörünün en temel ihtiyaçlarından olan ‘Kalifiye Eleman’ ihtiyacının karşılanması için kurulan meslek liselerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Okullarımızın ihtiyaçlarını değerli üyelerimizin  desteği ile sağlamaya çalışıyoruz.

Üniversitelerimizin ilgili bölümleri ile başarılı, inovatif projelere imza atma çabasındayız.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra sektördeki yerini almaları için istihdam çalışmaları yürütüyoruz.  

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER: SSD, belirlenmiş olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. 

Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak, hesap verebilirlik bu konudaki temel ilkelerimizdendir.

ÜYELERE KARŞI SORUMLULUKLAR: Saraciye Sanayicileri Derneği, bağlı bulunduğu ilkeleri ile hareket ederek gerekli sorumluluğunu icra ederken; sektörün daha iyi yerlere gelmesi ve emin adımlarla ilerleyebilmesi için var olan bütün kaynakları ve verileri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefler.

Bu hedefe doğru yol alırken, üyelerinin çeşitli gereksinim ve beklentilerini en iyi ve hızlı bir şekilde değerlendirip karşılamayı temel görevlerinden sayar.

Derneğimizin üyeleri ile gerçekleştirmek istediğimiz seviyeli ve uzun soluklu bir ilişki süreci; sürekli ve kaliteli bir İletişim Ağı ile onların sektörümüzle ilgili taleplerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkün olacaktır.

TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR: Dernekler sadece; üyelerinin çıkarlarını gözeten kuruluşlar değildir; aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği birtakım toplumsal ve sosyal sorumluluklar vardır. 

Bu sorumluluk çerçevesinde SSD olarak çeşitli toplumsal projelere imza atmanın gerekliliğinin ve öneminin farkındayız. Bu atılacak imzaların, derneğimizin başarı merdiveninde vazgeçilmez bir değer olduğuna inanmaktayız.
 
Toplumların varoluşlarının temelinde yardımlaşma ve dayanışmanın yattığı inancımızla, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini perçinleyecek ‘Sosyal Projeler’de yer almayı kendimize bir borç olarak biliriz.